Protectia vietii private si prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTIFICARE PENTRU UTILIZATORI
Zalmos Consulting S.R.L., detinătoarea website-ului dordevin.ro, consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri și respecta viața privată a utilizatorilor si clienților săi.

Prin achiziționarea produselor de pe site-ul dordevin.ro sau interacționarea cu noi prin secțiunea de comentarii din cadrul blog-ului si prin completarea formularelor de contact, ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm și/sau să livram produsele achiziționate (spre exemplu, nume, vârsta, e-mail, adresă de livrare). Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”.

Zalmos Consulting S.R.L. procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea. Această Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. Această politica de confidențialitate se află în gestionarea Responsabilului cu Protectia Datelor Personale / D.P.O. în cadrul Zalmos Consulting S.R.L., care deține responsabilitatea generală pentru asigurarea conformității.

Zalmos Consulting S.R.L. trebuie considerat ca și operator al datelor și acesta va determina scopurile și metodele de procesare ale datelor introduse și colectate.

PRINCIPII
Politica de protejare a datelor în Zalmos Consulting S.R.L. se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:
1. Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
2. Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
3. Datele personale vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;
4. Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
5. Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
6. Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

DATELE PERSONALE ALE MINORILOR
Zalmos Consulting SRL nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori, vizitarea site-ului dordevin.ro fiind stric interzisă minorilor și controlată prin sisteme specifice la deschiderea webstei-ului.

SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TIPURILE DE DATE PRELUCRATE ÎN FIECARE CAZ
La vizitarea site-ului dordevin.ro, utilizatorii trebuie să treaca printr-o “poartă de control”, pentru a ne asigura ca acestia nu sunt minori. In acest proces, colectăm vârsta utilizatorului, care poate alege, prin bifarea in mod active a unei casute, ca această informație sa fie stocată de noi, pentru ușurarea accesului în site la următoarele vizite.
Zalmos Consulting SRL prelucrează datele cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, în relație cu dvs, în cazul în care ați plasat comanda pentru produsele vândute prin dordevin.ro sau ați facut cerere pentru serviciile oferite de compania noastră. Datele cu caracter personal, care vor fi prelucrate în acest scop sunt următoarele: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare.
Utilizatorii site-ului dordevin.ro, pot interactiona cu noi prin secțiunea de comentarii din cadrul blog-ului si prin completarea formularelor de contact. Datele personale furnizate în acest scop sunt: nume și e-mail.

NEWSLETTER

Compania noastră, prelucrează datele cu caracter personal în scop de reclamă, marketing și publicitate – respectiv realizarea de comunicări de marketing direct pe căi electronice prin comunicarea de newsletter-uri și/sau alerte periodice legate de produsele noastre, prin intermediul unor platforme de email marketing, specifice în acest scop.
Această comunicare are loc doar după ce utilizatorii site-ului opteaza într-un mod activ sa primească email-uri de marketing, oferind consimtământul lor intr-un mod liber, informat specific și precis. In momentul in care nu mai doriți să primiți comunicarile noastre, vă puteți dezabona dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care vi le trimitem sau ne pot trimite un mesaj la info@atradoftana.ro. O dată ce ați obiectat, datele personale ale dvs. nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.
Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază ca și temei legal consimțământul dumneavoastră. Datele cu carater personal care vor fi prelucrate in acest scop sunt: nume și adresa de email.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre. Pentru realizarea scopului de mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor contractuali în scopul oferirii unor servicii de calitate.Furnizorilor de servicii li se va permite să obțină numai datele personale necesare pentru a își livra serviciile.
Nu vom divulga date personale terților cu scopul de a le permite să își comercializeze produsele și serviciile către clienții noștri. Dacă utilizatorii nu doresc ca noi să divulgăm date personale acestor companii, aceștia sunt rugați să ne contacteze la adresa de e-mail: andrei@dordevin.ro.

DURATA PRELUCRĂRII
Datele prelucrate pe baze contractuale vor fi păstrate până la îndeplinirea termenelor legale.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal oferite in scopurile comunicarii se va desfășura până la data la care va retrageți consimțământul cu privire la prelucrare.
După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus, sau după retragerea consimțământului dumneavoastră și în cazul în care nu mai avem motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi șterse din baza de date.

TEHNOLOGII UTILIZATE
Website-ul dordevin.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot indentifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul.

Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să deactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR
Zalmos Consulting SRL ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe site-ul dordevin.ro.

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către adresa de email: andrei@dordevin.ro

GDPR OFERĂ PERSOANELOR FIZICE VIZATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL URMĂTOARELE DREPTURI GENERALE:
1. Dreptul de a fi informat;
2. Dreptul de acces;
3. Dreptul la rectificare;
4. Dreptul de ștergere;
5. Dreptul de a restricționa procesarea;
6. Dreptul la portabilitatea datelor;
7. Dreptul la obiect;
8. Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

DREPTUL DE A FI INFORMAT
Se referă la obligația de a furniza “informații corecte de procesare”, de obicei printr-o notificare privind confidențialitatea. Acesta subliniază nevoia de transparență în ceea ce privește modul în care utilizăm datele cu caracter personal.
Conform Articolului 13: ”Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată”, Alineatul 1,este obligatorie furnizarea următoarelor informații:
 identitatea şi datele de contact ale operatorului, respectiv reprezentantului;
 datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor (DPO);
 scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării (baza legală);
 interesele legitime ale unui operator sau ca o terță parte – Legalitatea prelucrării;
 destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 intenţia de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă și care sunt garanțiile că acest transfer este perfect legal și nu lezează interesele persoanei vizate.

În plus, în momentul în care au fost obținute deja datele cu caracter personal, conform Articolului 13, Alineatul 2, operatorul trebuie să furnizeze persoanei vizate o serie de informaţii suplimentare, necesare pentru a asigura transparența prelucrării:
 perioada de reținere a datelor sau criteriile folosite pentru a stabili această perioadă;
 dreptul la rectificare, ștergere, restricționare, obiecții;
 dreptul la portabilitatea datelor;
 dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, dacă este cazul;
 dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 dacă solicitarea face parte dintr-o cerință sau obligație legală sau contractuală și posibilele consecințe ale nefurnizării;
 existența unui proces automat de luare a deciziilor (incluzând profilarea) și modul în care sunt luate deciziile, semnificația și consecințele acestora.

DREPTUL DE ACCES
Potrivit Articolului 15: ”Dreptul de acces de către persoana vizată”, pot fi solicitate următoarele tipuri de informații:
 care e scopul prelucrării datelor personale?
 ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză;
 care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal;
 care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal;
 dreptul la rectificare, ștergere, obiecție sau restricție;
 dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la originea lor.

DREPTUL LA RECTIFICARE
Conform Articolului 16: ”Dreptul la rectificare”–”Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.”

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR
Conform Articolului 17, Alineatul 1: Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, în cazul în care există unul dintre motivele:
 datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) dreptul la opoziți;
 există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului;
 datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani.

DREPTUL LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII
Conform Articolului 18: Dreptul la restricţionarea prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării într-unul dintre cazurile:
 se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
 prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanţă;
 persoana vizată s-a opus prelucrării (Articolul 21, Alineatul 1) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorilor prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
Conform Articolului 20, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal altui operator de date. Operatorul de date trebuie să furnizeze persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Mai mult, operatorul de date nu trebuie să împiedice transmiterea datelor cu caracter personal unui nou operator de date.
Dreptul de portabilitate a datelor se aplică numai în cazul în care:
 datele sunt procesate prin mijloace automate;
 persoana vizată a dat consimțământul pentru prelucrare;
 prelucrarea este necesară pentru a îndeplini condițiile stipulate printr-un contract.

DREPTUL LA OBIECT
Conform Articolului 21 persoana vizată are dreptul de a se opune la:
 prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct;
 prelucrarea datelor pentru realizarea de profiluri;
 prelucrarea datelor prin mijloace automate;
 prelucrarea în scopuri științifice sau istorice.

DREPTURI LEGATE DE LUAREA DE DECIZII AUTOMATIZATE ȘI DE PROFILARE
Conform Articolului 22, persoanele fizice au dreptul de a nu face obiectul unei decizii atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată și poate produce un efect juridic sau un efect semnificativ similar asupra individului.
Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment, prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau în format electronic, către Operator, la următoarea adresă/e de contact electroni: andrei@dordevin.ro.
Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate. În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră., vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datata și semnată, la datele de contact menționate mai sus.

MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI
Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante. În cazul în care se fac modificări ale materialului clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

CUM NE PUTETI CONTACTA?
Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a datelor personale, vă rugăm să ne contactați la andrei@dordevin sau telefonic la 0726.359.966.

dordevin.ro este proprietate SC ZALMOS CONSULTING SRL
CUI: RO36189122; J23/4520/2022
Adresa: Str. Balantei, nr. 46, Sat Petresti, Corbeanca, Ilfov.
IBAN: RO76BTRLRONCRT0350788701, Banca Transilvania